Analýzy

REEINGENEERING LIDSKÝCH ZDROJŮ A VYTVOŘENÍ VÝKONNÉ INFRASTRUKTURY

Pro zhodnocení současné situace je vhodné provést analýzu 360° zpětné vazby. Jedná se o komplexní hodnocení, které posuzuje hodnoceného očima nadřízeného, kolegů, externích/interních klientů a podřízených. Získáte cenné informace o tom, jak vás vnímá vaše nejbližší pracovní okolí a budete mít možnost porovnat vše také s vaším pohledem, neboť hodnotíte i sám sebe.

Obdržené výsledky pak může hodnocená osoba využít k plánování svého dalšího rozvoje, školení atd. V prvé řadě se jedná o nástroj, který má napomoci rozvoji zaměstnance a ukázání jeho skutečného potenciálu. Udává, kde se nacházejí pracovníkovy silné a slabé stránky, a sděluje, jaké oblasti by pro něj měly být při vlastním zdokonalování prioritní. Některým firmám může výstup sloužit rovněž jako předloha při rozhodování např. o zvýšení platu nebo povýšení pracovníka

Na základě bohaté praxe jsme schopni nastavit reeingeneering lidských zdrojů ve Vašem subjektu a vytvoření tak výkonné infrastruktury, jak lidských zdrojů, tak i jako celku.

STRATEGICKÁ ANALÝZA

Strategická situační analýza je velmi důležitou součástí tvorby strategie, jelikož umožňuje managementu firmy si uvědomit, jaká je současná situace, jaké má firma předpoklady úspěchu, na co by se měl management v současnosti i v budoucnu soustředit a kam by mělo jeho snažení v budoucnu směřovat.

Strategická analýza se zabývá rozborem vnitřní situace podniku a jeho okolí. Existují dva základní okruhy orientace strategické analýzy – analýza orientovaná na vnější okolí podniku a analýza vnitřních zdrojů a schopností podniku. Na základě těchto zmiňovaných analýz se tedy podnik rozhoduje, jakou strategii zvolí. Mělo by se vždy jednat o takovou strategii, která podniku zajistí soulad mezi ním samotným a okolními vlivy. Pro podnik by měla být víc než přínosná, což vyžaduje snahu podniku, aby se co nejvíce odlišil od konkurence.

komplexní přístup k zachycení podstatných faktorů ovlivňujících činnost firmy ve vzájemných souvislostech, jehož výsledky jsou podkladem pro tvorbu návrhů možných strategií chování firmy.

BENCHMARKING

„Benchmarking slouží jako systém včasného varování, který orientuje pozornost manažerů na objektivní nutnost změn.“

Benchmarking se řadí mezi nástroje strategického řízení v oblasti managementu kvality a jakosti, který umožňuje zlepšování, ale některými odborníky a v některé literatuře je charakterizován jako model strategického řízení, stejně jako model řízení managementu kvality a jakosti v organizaci, nebo v rámci státní instituce, či řízení regionu.

Výhody metody benchmarkingu lze vymezit následovně:

  • yes přispívá k zahájení procesu zlepšování kvality a jakosti v organizaci firmy
  • yes vyjasňuje a zprůhledňuje klíčové procesy
  • yes umožňuje odhalit činnosti a procesy, které potřebují zdokonalit/zlepšit
  • yes nalézá nejlepší praktiky a hybné síly pro dosažení vynikající výkonnosti procesu
  • yes urychluje proces změny a úsporu nákladů
  • yes umožňuje porozumění výkonnosti na úrovni světové třídy
  • yes zvyšuje spokojenost zákazníků
  • yes přispívá ke zlepšení konkurenceschopnosti a konkurenční pozice organizace

 

Nečekejte, až hrozby nastanou. 
Předcházejte jim a vždy mějte připraveny strategické kroky a nápravná opatření dříve.

Napište nám

Vaše jméno:
Email:
Telefon:
Komentáře a otázky:
Pro odeslání formuláře je nutné mít zapnutý JavaScript.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Working...