„Prodej správný produkt správnému zákazníkovi ve správný čas za správnou cenu.“

Projekt:
„Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v ČR“

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného operačního programu financovaného ze strukturálních fondů EU, realizuje od počátku roku 2010 projekt s názvem Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v ČR.

Projekt je systémovým nástrojem státní politiky cestovního ruchu a jeho hlavním záměrem je přispět ke zvýšení kvality služeb cestovního ruchu v České republice, jejíž úroveň je v ČR dlouhodobě vnímána zejména zahraničními návštěvníky jako nedostatečná. Výsledkem projektu je vznik Českého systému kvality služeb včetně provedení certifikace kvality služeb u vybraných organizací cestovního ruchu a navazujících služeb. Na těchto stránkách www.csks.cz naleznete veškeré informace či kontaktujte prosím přímo koordinátorku paní Radku Soukalovou, týkající se realizace projektu, zejména pro koho je určen, jaké jsou jeho cíle a jak se do něj zapojit.