„Prodej správný produkt správnému zákazníkovi ve správný čas za správnou cenu.“

Podnikatelský plán na míru 

„Podnikatelský plán je písemný dokument, který popisuje všechny podstatné vnější i vnitřní okolnosti související s podnikatelským záměrem. Je to formální shrnutí podnikatelských cílů, důvodů jejich reálnosti a dosažitelnosti a shrnutí jednotlivých kroků vedoucích k dosažení těchto cílů.“

NÁŠ TÝM VÁM SESTAVÍ PODNIKATELSKÝ PLÁN 

PROČ MÍT SVŮJ PODNIKATELSKÝ PLÁN?

Podnikatelský plán vám pomůže v utřídění myšlenek, vytyčení si hlavních cílů vašeho podnikání, zjištění finanční výhodnosti projektu. Během sestavování můžete objevit krizová místa projektu. Prostřednictvím finanční části plánu můžete kvalifikovaněji zhodnotit realizovatelnost, konkurenceschopnost či finanční výhodnost podniku.

Pro potenciální partnery – investory, společníky: Pomůže jim tak nahlédnout do vašich záměrů, mohou se rozhodnout, zda se s vašimi plány ztotožní a přistoupí na partnerství, nebo mohou navrhnout své změny plánu a můžete vést další konstruktivní diskuzi o podmínkách přistoupení.

Pro banku při žádosti o úvěr: Nemáte-li za sebou výraznou podnikatelskou historii, pak bude banku
zajímat vaše osobní historie a také to, co plánujete. Dobře připravený podnikatelský plán ukáže
bance, že víte, co chcete, a umíte si to spočítat. A to se vždycky hodí.