„Prodej správný produkt správnému zákazníkovi ve správný čas za správnou cenu.“

Mystery shopping

Nabízíme Vám naše služby v oblasti Mystery Shoppingu v rámci auditu Vaší provozovny/hotel,penzion, restaurace, wellness služby apod...

Chcete poznat aktuální stav služeb ve Vašem zařízení? 

Etiketu a vztah Vašich zaměstnanců k hostům? 

Komunikační a odborné znalosti personálu?

Celkový image provozu?

S naší pomocí získáte řadu relevantních informací, jež Vám pomůžou dalšímu strategickému plánování. Metod výzkumu trhu je několik a je pouze na Vás pro který výstup se rozhodnete.

Pro uvedené a další otázky Vám dostatečně podá nezkreslenou odpověď námi proveden hloubkový audit provozu.

Fáze mystery shoppingu

Fáze mystery shopingu.

Cíle Mystery Shoppingu

  • zhodnocení servisu a kvalitami v ních standardů firmy
  • SWOT analýzy – odhalení slabých stránek firmy,její problematické oblasti a případný rozvojový potenciál
  • možnost benchmarkingu s konkurenty
  • motivace profesního rozvoje zaměstnanců